Kontakt

Vi tillhandahåller moderna maskiner med kompetent personal till olika projekt i norra Sverige Företaget har idag ett brett sortiment av arbetsmaskiner och anställd personal som har mångårig erfarenhet i branschen.

Kontaktuppgifter

Ägare / VD
Mikael Wallrudh
070 – 557 50 80
mikael@wallast.se

Samordningsansvarig
Pelle Jakobsson
070 – 377 75 80
pelle@wallast.se

Kransamordnare
Pontus Riback

070 – 557 50 04
pontus@wallast.se

Besöksaddress
Industrivägen 34
901 30 UMEÅ

Följ oss på