Miljö

Vi tillhandahåller moderna maskiner med kompetent personal till olika projekt i norra Sverige Företaget har idag ett brett sortiment av arbetsmaskiner och anställd personal som har mångårig erfarenhet i branschen.

Vid varje uppdrag ska vi med företagets resurser och förutsättningar ha utgångspunkt att kunna möta kundens krav och önskemål och på samtidigt arbeta för:

  • Att ständigt förbättra verksamhetens miljömedvetenhet.
  • Hålla maskinparken modern och välservad så att vi minskar miljöeffekterna.
  • Att utbilda och öka miljömedvetenhet hos de anställda.
  • Följa gällande miljölagstiftning och övriga för verksamheten gällande regler.
  • Att i den mån det är rimligt tillmötes gå kunders önskemål och krav.

Verksamheten ska bedrivas så att företaget utvecklas med så liten miljöpåverkan som det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt försvarbart.