Mobilkran & höglyftare

Vi tillhandahåller moderna maskiner med kompetent personal till olika projekt i norra Sverige Företaget har idag ett brett sortiment av arbetsmaskiner och anställd personal som har mångårig erfarenhet i branschen.

Tjänster

Vi erbjuder ett stort antal tjänster med vår breda maskinpark.

Maskinpark

Med en modern maskinpark utför vi effektiva och säkra uppdrag.

Om oss

Vi är Wallast och detta är vår vision.

Varför Wallast

9

Moderna maskiner

Vårt stora utbud av moderna maskiner gör att vi kan utföra dom flesta uppdragen.

Kompetent personal

Wallast personal genomgår ständigt utbildningar för att kunna utföra uppdragen så effektivt som möjligt.

Säkerhetstänk

Utöver effektivt utförda uppdrag så lägger vi stor vikt på säkerhet vid våra lyft.